Laatste nieuws

59 Nieuwe woningen in hartje Boxmeer

Wismans & De Jong Architecten ontwerpt een nieuwe buurt aan de Steenstraat in het centrum van Boxmeer.  De ontwerpen worden vervaardigd in opdracht van Hegeman Ecobouw en Ontwikkeling en Sirius Vastgoed. Het plan bestaat uit een grote variëteit: appartementen, rijwoningen en hal vrijstaande woningen. In najaar 2017 wordt gestart met de bouw. De uitvoering is in handen van Hegeman Bouwpartners en Kuiper Bouw.

Nieuwbouw Steenstraat Boxmeer

416_Steenstraat 01 (06-03-2017) def WdJ

416_Steenstraat (Blok 8-9) def WdJ

Jongerenhuisvesting

Passief Bouwen Award 2013!

Op 24 januari j.l werd de Passief Bouwen Award 2013 toegekend aan het renovatieproject Luttebrink/Denekampbrink in Enschede. Wismans & De Jong Architecten BNA hebben de plannen in samenwerking met BAM Woningbouw vervaardigd in opdracht van woningcorporatie Domijn.

dsc_0060_kleinpassief-bouwen-award-2013-2

Woningrenovatie voor Vivare door inTex/Vastbouw Oost

In november 2013 heeft inTex Architecten met Vastbouw Oost een selectie gewonnen voor de renovatie van 102 woningen van Vivare in Presikhaaf te Arnhem. Voor dit project “De Nieuwe Vaart” heeft Vivare een vernieuwende selectiemethode gekozen: de kosten per woning lagen vast en de inschrijvers is gevraagd om hiervoor maximale kwaliteit te leveren. Dus een selectie op “kwaliteit in plaats van op prijs”.

Het plan dat door de combinatie Vastbouw/inTex is gemaakt is unaniem als beste gekozen, met name door de verrassende aanpak van de gevels en de zorgvuldige wijze waarop in het plan van aanpak met de bewoners wordt omgegaan.

De uitdaging was om de problematiek m.b.t. slechte isolatie en de daaruit voortvloeiende koude- en vochtproblemen in de woning adequaat op te lossen. Dit is gedaan door de gevels volledig opnieuw te isoleren, “in te pakken” en goede ventilatie te realiseren.

Daarnaast krijgen de entreezones extra aandacht d.m.v. een luifel, een accent in het metselwerk en kleur, etc. Het energielabel gaat naar A en de woningblokken krijgen een volledig nieuw en fris uiterlijk. De uitvoering is gepland vanaf medio april 2014.

bestaand gevelbeeldnieuw gevelbeeld

Wethouder neemt Velperboest in ontvangst

Groeiende leegstand op de Velperweg in Arnhem en de problematiek die hieruit voortvloeit, is aanleiding geweest voor het [A]-platform, Vereniging van Architectenbureaus in de regio Arnhem, om de Velperweg onder de loep te nemen. Er is gekozen voor een bottom-up benadering. Samen met bewoners en ondernemers aan de Velperweg zijn gewenste toekomstige ontwikkelingen onderzocht en in kaart gebracht.

Velperboest 17-04-2013 (bijgesneden)

Vandaag verscheen het boekwerk Velperboest. Het eerste exemplaar werd door [A]platform aangeboden aan de Arnhemse Wethouder RO Margreet van Gastel. Velperboest kan gezien worden als een werkmethodiek voor revitalisering van leegstandsgebieden. Het boekwerk werd samengesteld door SAB, adviseurs voor Ruimtelijke Ordening uit Arnhem. Velperboest doet verslag van het verloop van het proces en waar dit toe heeft geleid. Namelijk voorstellen voor de vitalisering van de Velperweg. Aanvullend op de bestaande functies kan door het aantrekken van nieuwe, vooral zorggerelateerde organisaties, de multifunctionele allure van de Velperweg worden versterkt. Tevens voorzien de voorstellen in verbetering van duurzaamheid en belevingswaarde van zowel de openbare ruimte als van de bebouwing.  Inmiddels is een kerngroep gevormd van bewoners en ondernemers aan de Velperweg. Het is de bedoeling dat de kerngroep concrete acties onderneemt om de vitalisering vorm te geven. Een eerste aanzet is gedaan op 20 maart j.l., nationale boomplantdag, waarbij 3 monumentale bomen werden geplant ter hoogte van de Enk aan de Velperweg. Andere acties worden voorbereid.

Margreet van Gastel: “Dit is de nieuwe manier van werken! Ik krijg er energie van en zal met veel betrokkenheid het vervolg van Velperboest: ‘Velperweg Full of Life’, blijven volgen.”

Velperboest – Velperweg Full of Life

Groeiende leegstand op de Velperweg in Arnhem en de problematiek die hieruit voortvloeit is aanleiding geweest voor het [A]-platform, het collectief van architectenbureau’s in de regio Arnhem, om de Velperweg onder de loep te nemen. Er is gekozen voor een bottom-up benadering. Samen met betrokkenen en gebruikers van de Velperweg zijn de gewenste toekomstige ontwikkelingen onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een transformatievoorstel voor een vitale Velperweg. Aanvullend op de bestaande functies kan door het aantrekken van nieuwe, met name zorggerelateerde organisaties, de multifunctionele allure van de Velperweg worden versterkt. Voorstellen voor verbeteringen van duurzaamheid en belevingswaarde, van zowel de bebouwing als de openbare ruimte, versterken het nieuwe imago van de Velperweg.

Zie website www.velperboest.nl

 
foto02_14sept12
 
Margreet van Gastel, wethouder Ruimtelijke Ordening: ”Arnhem mag trots zijn op initiatieven als Velperboest. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar het vraagstuk van leegstand van kantoren komen de mooiste en beste ideeën naar boven. De energie die ik zelf heb ervaren tijdens de bijeenkomsten is groot en zet aan tot actie.”

inTex ontwikkeld een duurzame strobalen woning

In het kader van het IPC traject waarin inTex architecten via een subsidieregeling opleiding heeft gehad op het gebied van duurzaam bouwen, hebben we een zeer duurzame woning ontwikkeld. Via een innovatief concept is duurzaamheid breed ingezet en op een eigenwijze toegepast. Bijzondere aspecten zijn gevels opgebouwd uit strobalen, natuurlijke ventilatie via het “zonnehaard” principe en de kas op het groene dak. Met de input uit een marktonderzoek na de zomer, gaan we deze woning  verderverfijnen zodat we eind 2012 met deze woning de markt op kunnen.

intex Louis 1gew2 klein

inTex wint selectie nieuwbouw bedrijfspand in Arnhem

Voor het bedrijf Wijlhuizen is het ontwerp van inTex architecten als winnaar geselecteerd uit de groep van 9 inzenders. Gerritsen Bouwgroep heeft inTex gevraagd mee te doen in deze selectie. Dit plan op het bedrijventerrein Het Broek bestaat uit de nieuwbouw van een kantoor (1800m2) met bedrijfshal (5500m2). In juli wordt de Omgevingsvergunning ingediend zodat medio oktober gestart kan worden met de bouw. Het plan wordt in 3D-Revit getekend en in een gesloten BIM omgeving wordt met constructeur, installateur en bouwer uitgewerkt.

intex def 01-03-12l

Passiefhuis-renovatie van 28 woningen in Enschede

In opdracht van woningcorporatie Domijn maakt Wismans & De Jong Architecten BNA in samenwerking met BAM Woningbouw en Trecodome plannen voor de duurzame renovatie van 28 hobbykamerwoningen in de wijk Het Bijvank in Enschede. De woningen zullen volgens het passiefhuis-concept worden gerenoveerd. Huidige en toekomstige bewoners worden nauw betrokken bij het proces en zij kunnen de uitvoering, die slechts 8 dagen per woning duurt,  medio 2012 tegemoet zien. 

Luuttebrink-Denekampbrink 476x250

Renovatie door IDeA Architecten

In oktober heeft de oplevering plaatsgevonden van de renovatie van een tweetal winkels en de daarboven gelegen drie appartementen in de Steenstraat in Arnhem, ontworpen door IDeA Architecten. De appartementen zijn verhuurd, voor de winkels worden nog huurders gezocht.

Vanaf medio november zal IDeA Architecten tijdelijk in één van de winkels kantoor gaan houden met het nieuwe huisvestingsconcept dat door IDeA ontwikkeld is om zo het concept te promoten en om de mogelijkheden van de beide winkels te laten zien aan potentiële huurders.

Nominatie Willem Diehlprijs 2011 – Hurenkamp Architecten

Het door Hurenkamp Architecten gereconstrueerd gemeentelijk monument aan de Boulevard Heuvelink 108 te Arnhem is genomineerd voor de Willem Diehlprijs 2011. Dit betreft een architectuurprijs voor het beste Arnhemse restauratie- en renovatieplan. Architectuurcentrum CASA heeft deze prijs in 2007 in het leven geroepen en reikt deze om de twee jaar uit.

Boulevard Heuvelink 108 540px

Het monumentale pand uit 1895 is, aan de hand van een oude foto en bouwsporen, gereconstrueerd in oorspronkelijke staat. Aan de voorzijde is een compleet nieuwe eikenhouten veranda geplaatst op een hardstenen plint en de authentieke klokgevel is opnieuw opgemetseld. De niet oorspronkelijke toegangstrap is verwijderd en hiervoor in de plaats is een originele hardstenen trap herplaatst. Deze trap is overkapt met een zinken luifel welke is afgewerkt met houten frieslijsten. De gemetselde gevel is in zijn geheel gereinigd en de knipvoegen zijn opnieuw aangebracht. Aan de achterzijde zijn nieuwe persiennes gemonteerd en is een eenvoudige trap vervangen voor een geheel nieuwe houten veranda waarvan de detaillering correspondeert met de luifel aan de voorzijde. De vorm van het hekwerk is tot stand gekomen na een grondig stijlonderzoek in de wijk.