Velperboest – Velperweg Full of Life

Groeiende leegstand op de Velperweg in Arnhem en de problematiek die hieruit voortvloeit is aanleiding geweest voor het [A]-platform, het collectief van architectenbureau’s in de regio Arnhem, om de Velperweg onder de loep te nemen. Er is gekozen voor een bottom-up benadering. Samen met betrokkenen en gebruikers van de Velperweg zijn de gewenste toekomstige ontwikkelingen onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een transformatievoorstel voor een vitale Velperweg. Aanvullend op de bestaande functies kan door het aantrekken van nieuwe, met name zorggerelateerde organisaties, de multifunctionele allure van de Velperweg worden versterkt. Voorstellen voor verbeteringen van duurzaamheid en belevingswaarde, van zowel de bebouwing als de openbare ruimte, versterken het nieuwe imago van de Velperweg.

Zie website www.velperboest.nl

 
foto02_14sept12
 
Margreet van Gastel, wethouder Ruimtelijke Ordening: ”Arnhem mag trots zijn op initiatieven als Velperboest. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar het vraagstuk van leegstand van kantoren komen de mooiste en beste ideeën naar boven. De energie die ik zelf heb ervaren tijdens de bijeenkomsten is groot en zet aan tot actie.”

Comments are closed.

-->