Wethouder neemt Velperboest in ontvangst

Groeiende leegstand op de Velperweg in Arnhem en de problematiek die hieruit voortvloeit, is aanleiding geweest voor het [A]-platform, Vereniging van Architectenbureaus in de regio Arnhem, om de Velperweg onder de loep te nemen. Er is gekozen voor een bottom-up benadering. Samen met bewoners en ondernemers aan de Velperweg zijn gewenste toekomstige ontwikkelingen onderzocht en in kaart gebracht.

Velperboest 17-04-2013 (bijgesneden)

Vandaag verscheen het boekwerk Velperboest. Het eerste exemplaar werd door [A]platform aangeboden aan de Arnhemse Wethouder RO Margreet van Gastel. Velperboest kan gezien worden als een werkmethodiek voor revitalisering van leegstandsgebieden. Het boekwerk werd samengesteld door SAB, adviseurs voor Ruimtelijke Ordening uit Arnhem. Velperboest doet verslag van het verloop van het proces en waar dit toe heeft geleid. Namelijk voorstellen voor de vitalisering van de Velperweg. Aanvullend op de bestaande functies kan door het aantrekken van nieuwe, vooral zorggerelateerde organisaties, de multifunctionele allure van de Velperweg worden versterkt. Tevens voorzien de voorstellen in verbetering van duurzaamheid en belevingswaarde van zowel de openbare ruimte als van de bebouwing.  Inmiddels is een kerngroep gevormd van bewoners en ondernemers aan de Velperweg. Het is de bedoeling dat de kerngroep concrete acties onderneemt om de vitalisering vorm te geven. Een eerste aanzet is gedaan op 20 maart j.l., nationale boomplantdag, waarbij 3 monumentale bomen werden geplant ter hoogte van de Enk aan de Velperweg. Andere acties worden voorbereid.

Margreet van Gastel: “Dit is de nieuwe manier van werken! Ik krijg er energie van en zal met veel betrokkenheid het vervolg van Velperboest: ‘Velperweg Full of Life’, blijven volgen.”

Comments are closed.

-->