Evenementen

BIM bijeenkomst voor opdrachtgevers

Op 1 maart heeft [A]platform een bijeenkomst georganiseerd voor opdrachtgevers die belangstelling hebben voor BIM, Bouw Informatie Model. 65 gasten werden bijgepraat over dit onderwerp door 3 sprekers, Dik Spekkink van Spekkink C&R, Henk de Jager en Björn Klarenbeek van Van Wijnen en Monique van Gerven van Vivare. BIM wordt gezien als een middel om te komen tot aanzienlijke besparingen in de bouw. Daarnaast kan BIM een prima instrument zijn bij beheer van gebouwen en dienen als een communicatiemiddel tijdens de diverse fasen in het ontwerp en bouwproces. Leden van het [A]platform zijn sinds 2 jaar bezig met implementatie van BIM binnen hun bureau en de eerste pilotprojecten zijn afgerond. Onder de aanwezigen werd een enquette gehouden om te onderzoeken in hoeverre opdrachtgevers op de hoogte zijn met BIM en hoe BIM wordt aangewend binnen hun organisatie.

Symposium “Een tweede leven”

De landelijke Dag van de Architectuur 2010 had als thema ‘Tweede Leven Architectuur en Hergebruik’. In het kader daarvan werd door het [A]platform het symposium ‘Een Tweede Leven’ georganiseerd op dinsdag 22 juni. Het symposium vond plaats in Showroom, een prachtig voorbeeld van een project waarin het thema ‘Een Tweede Leven’ concreet is gerealiseerd. Op dit symposium werd ingegaan op de problematiek van de langdurig leegstaande kantoren in Arnhem, waarbij vanuit een nationaal kader de actuele nijpende situatie in Arnhem vanuit verschillende vakdisciplines belicht werd. Het is onze bedoeling om met dit symposium de gemeente Arnhem en andere betrokken partijen te stimuleren om de grootschalige leegstand structureel aan te pakken.

Tijdens deze avond presenteerden HAN studenten, Marlies Raterink en Karlijn de Jong, hun afstudeerproject “Leegstaande Kantoren”, verzorgde Edwin Verdurmen een presenatie over Departement voor Tijdelijke Ordening en gaf Jos Melchers, directeur MAB Bouwfonds Development, een lezing over de problematiek rond leegstaande kantoren.

Het [A]platform heeft een langdurig leegstaand kantoor op een prominente plek in Arnhem “geadopteerd”. De architecten van het platform hebben diverse studies gemaakt over de wijze waarop dit pand weer tot leven gebracht kan worden. Deze plannen werden op het symposium gepresenteerd en tentoongesteld.

jansbuitensingel

14% van de kantoren in Arnhem staat leeg en de verwachting is dat dit wel op kan lopen tot 30%. Merendeel van de kantoren aan de Jansbuitensingel in Arnhem staan leeg!

Naar aanleiding van het symposium is een aanjaagteam bestrijding leegstand in het leven geroepen die sinds januari 2011 is geïnstalleerd. Han Hameeteman van het [A]platform is benoemd tot voorzitter.

Alternatieven voor kantoorpand Jansbuitensingel 24 Arnhem

Hieronder treft u de plannen aan die de leden van [A]platform hebben gemaakt voor de herbestemming van het kantoorpand gelegen aan de Jansbuitensingel 24 in Arnhem. Laat u inspireren!

“Hotel plus” van bd architectuur

“Wonen plus” van bd architectuur

“Pleisterplaats voor kenniswerkers” van Wismans & De Jong Architecten BNA

“Health’otel” van Hurenkamp Architecten en Adviseurs

“Solids” van B+D Architecten en inTex Architecten paneel 1 / paneel 2

“REHAB ARNHEM” van SBH Architecten en Adviseurs

“CIDA” van Han Hameeteman Architectuur paneel 1 / paneel 2

“Urban Zoo” van IDeA Architecten paneel 1 / paneel 2

Beeldverslag symposium Tweede Leven