Missie

IDENTITEIT / VISIE / MISSIE / AMBITIE

IDENTITEIT

[A]platform is een collectief van architectenbureau´s in de regio Arnhem. We delen kennis en expertise met elkaar en ondersteunen elkaar waar mogelijk. We benutten onze gebundelde kennis om ons licht te laten schijnen op architectonische en stedenbouwkundige vraagstukken in Arnhem en omstreken. Soms om onszelf en onze medewerkers te inspireren, soms om overige betrokkenen bij de totstandkoming van de gebouwde omgeving uit te dagen met nieuwe of andere inzichten.

VISIE

[A]platform gaat voor een bruisend en professioneel architectuurklimaat in de regio Arnhem. Enerzijds door het stimuleren van elkaar in verdergaande professionalisering met als doel onze afzonderlijke concurrentiepositie te verstevigen en ons commerciële succes te vergroten. Anderzijds door andere professionals uit te dagen om mee te denken over architectonische en stedenbouwkundige ontwikkelingen in de stad in zijn maatschappelijke context. Wij geloven in de kracht van de afzonderlijke bureaus en benutten deze om gezamenlijk op te treden daar waar er gemeenschappelijk of maatschappelijk voordeel voor allen is te behalen. We doen dit op een open, informele en constructieve manier zonder uit het oog te verliezen dat we naast vakgenoten ook concurrenten in het veld zijn.

MISSIE

´Het geheel is (nog) meer dan de som der delen´, is het motto van waaruit we blijvend opereren. Door gemeenschappelijk op te treden willen we onze positie als platform en als afzonderlijke bureaus breed verankeren met als doel een bloeiende architectuurgemeenschap die de architectonische toekomst van de regio Arnhem mede vorm en inhoud geeft. Dat doen we door expertise van de bureau´s samen te brengen in evenementen en proactief mee te denken over en om tafel te gaan met partijen die zich betrokken of verantwoordelijk voelen voor de architectonische en stedenbouwkundige toekomst van de stad Arnhem en de omliggende gebieden en gemeenten.

AMBITIE

De leden van het [A]platform komen eens per zes weken samen om de voortgang van de gemeenschappelijke initiatieven te bespreken en nieuwe impulsen aan te brengen. De initiatieven die nu vorm en inhoud krijgen zijn:

Vraag en aanbod naar medewerkers

Om tijdelijke personele problemen op te vangen lenen architectenbureau´s uit Arnhem en omstreken  personeel in van elkaar. Hiervoor is deelname aan het [A]platform geen voorwaarde maar het ondertekenen van de uitwisselingsvoorwaarden wel!

 Opleiding medewerkers

We stimuleren en faciliteren onze medewerkers zich te ontwikkelen en te excelleren op hun vakgebied.

Het label

We bouwen aan het label [A]platform met als doel architectuur tot bloei laat komen en levendig aanwezig te laten zijn in de regio Arnhem. We ontwikkelen en organiseren evenementen voor de liefhebbers van architectuur en de verantwoordelijken voor architectuur in onze omgeving.