Stages

Stage of afstuderen?

Ben je op zoek naar een stageplek of wil je afstuderen bij een architectenbureau? Informeer dan bij de leden aangesloten bij het [A]platform.

Hameeteman Architectuur / Contactpersoon: Han Hameeteman 026-3708225

Hurenkamp Architecten & Adviseurs / Contactpersoon: Vincent v. Vuuren 026-3613812

IDeA Architecten / Contactpersoon: Suzanne Mulder 026-4420033

inTex Architecten BNA / Contactpersoon: Louis Banning 026-3341042

Wismans & De Jong Architecten BNA / Contactpersoon: Andre de Jong  026-3555233

Afstudeeropdracht PPB

Van deze gelegenheid op de site van het A platform willen wij graag gebruik maken om ons voor te stellen alsmede te laten zien wat wij momenteel aan het onderzoeken zijn.

Allereerst; wij zijn Henrieta Harcarikova en Remco van Dijk, twee studenten van de Hogeschool Utrecht. Wij werken samen aan een afstudeeropdracht welke aangeboden werd door Suzanne Mulder en Han Hameeteman.

Deze opdracht gaat over Permanent Passend Bouwen, hierover is ook het een en ander terug te vinden op deze webpagina. In het kort is dit een principe om permanent, flexibel en hoogwaardig te kunnen bouwen. Het onderzoek van Han en Suzanne is de basis voor de opdracht en het doel is om een onderdeel van dit concept uit te denken en te ontwikkelen voor ons afstudeeronderzoek. De keuze viel al snel op het onderwerp “gevels”. Wij willen graag een vernieuwend en innovatief gevelsysteem ontwikkelen waarbij flexibiliteit en Cradle to Cradle principe een grote rol gaan spelen. Dit maakt het allemaal wat complexer en interessanter om uit te zoeken. Van ophanging tot aansluiting van de onderlinge geveldelen, maar ook niet te vergeten de herbruikbaarheid en milieubewust te werk gaan zijn uitgangspunten. Door samenwerking met Han en Suzanne hopen wij hiermee een mooi resultaat te behalen, welke het liefst ook bij dit project in de toekomst gebruikt gaat worden.

Op deze site zullen wij proberen U up to date te houden en te voorzien van interessante feiten en vorderingen.

HAN studenten studeren af bij [A]platform leden

Het afgelopen half jaar zijn twee studenten van de HAN, Marlies Raterink en Karlijn de Jong, druk in de weer geweest met hun afstudeerproject. Voor de gelegenheid hebben zij een site gebouwd met alle informatie over hun project: http://www.leegstaandekantoorpanden.nl 

a-platform_afstuderen_2010